lab members

Li Zhaoping

PI

✉ li.zhaoping@tuebingen.mpg.de
☎ +49 7071 601 610

ZHAOPING'S PERSONAL
WEBPAGE

Junhao Liang

Post-Doc

✉ junhao.liang@tuebingen.mpg.de
☎ +49 7071 601 612

MORE

maria pavlovic

Assistant

✉ pavlovic@tuebingen.mpg.de
☎ +49 7071 601 609

MORE

 
Yushi Liu - student assistant 
Severin Maher - student assistant  
Jinyou Zou - post-doc